Informacje praktyczneLicencje

W 2022 roku turnieje Plaża Open mają charakter otwarty, towarzyski, w związku z czym nie wymagamy posiadania licencji Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Biuro Sędziów - informacje praktyczne

Zgłoszenia – informacje praktyczne

Turnieje Plaża Open 2022 w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn zostaną rozegrane w następujących miastach:
– 15-17 czerwca 2022 – Łódź, Manufaktura
– 1-3 lipca 2022 – Český Těšín/Cieszyn
– 8-10 lipca 2022 – Myślenice, Zarabie
Rozgrywki będą mieć formułę otwartą.

ZGŁOSZENIA
Maksymalna liczba par w turnieju wynosi łącznie 24 pary, dla każdej płci (Organizator zastrzega sobie prawo zmniejszenia/zwiększenia ilości drużyn).
O udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń i opłacone wpisowe. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia lub wpisania na listę rezerwową w przypadku, gdy ilość zgłoszeń przekroczy limit.

Ostateczny termin zgłoszenia w systemie www.zgloszenia.bdbevent.pl mija w poniższych terminach, bądź w momencie wyczerpania wolnych miejsc:
– 12 czerwca 2022 – Łódź, Manufaktura
– 28 czerwca 2022 – Český Těšín/Cieszyn
– 05 lipca 2022 – Myślenice

NIEPEŁNOLETNI
W przypadku osoby niepełnoletniej wymaga się przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych zawodnika (zawodniczki) na udział w turnieju.

OPŁATA STARTOWA
Drużyna, która zgłosiła się do turnieju zobowiązana jest zakupić pakiet startowy, w którym znajduje się dwie koszulki lub topy zawodnicze. Koszt opłaty wysokości 50 złotych od pary. Wpłaty należy dokonać poprzez płatność elektroniczną w momencie zgłaszania drużyny. Zawodnicy otrzymują wody mineralne oraz koszulki (od turnieju głównego), w których mają obowiązek grać podczas zawodów. Wpłata za pakiet startowy nie podlega zwrotowi. Wyjątkiem jest przypadek, gdy turniej zostanie całkowicie odwołany.

Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach mogą być reprezentantami tylko jednej drużyny. Skład zespołu jest niezmienny podczas całego turnieju.

OŚWIADCZENIE ZDROWOTNE
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, nie mogą mieć przeciwwskazań medycznych do udziału w rozgrywkach. Zasady obowiązującego regulaminu potwierdzają podpisem pod oświadczeniem.

NAGRODY FINANSOWE
Pula nagród przyjęta w danym turnieju jest rozdzielona na 8 najlepszych drużyn. Odbiór nagród finansowych następuje po zakończeniu udziału w turnieju. Drużynom z miejsc 1-4, nagrody finansowe wypłacane są wyłącznie po ceremonii dekoracji, na której udział jest obowiązkowy. W przypadku braku udziału w ceremonii, nagroda nie jest wypłacana w inny trybie.

Informacje praktyczne

Format rozgrywek i rozstawienie – informacje praktyczne

TURNIEJ GŁÓWNY I ELIMINACJE – FORMAT ROZGRYWEK
Turniej główny rozgrywany w formacie hybrydowym dla 12 drużyn (wpierw trzy drużynowe grupy A-D, a następnie baraże o wejście do ćwierćfinału, ćwierćfinały, półfinały i finały systemem pucharowym)
Eliminacje rozgrywane systemem pucharowym (13 drużyn i więcej) lub w grupach (5-12 drużyn).

ROZSTAWIENIE W TURNIEJU GŁÓWNYM
1. Turniej w Łodzi
R1-R4 – rozstawienie na podstawie liczby rozegranych turniejów Plaża Open w latach 2010-2021 (suma rozegranych turniejów obu graczy).
R5-R8 – drużyny zaproszone przez Organizatora (Dzikie Karty) – w przypadku przyznania mniejszej ilości DK, wolne miejsca uzupełniają kolejne drużyny z rankingu Plaży Open z lat 2010-2021 zgodnie z liczbą rozegranych turniejów.
R9-R12 – drużyny, które wywalczyły awans z eliminacji (rozstawienie zgodnie z liczbą rozegranych turniejów).
2. Turnieje w Cieszynie i Myślenicach
R1-R4 – rozstawienie na podstawie rankingu po turnieju w Łodzi.
R5-R8 – drużyny zaproszone przez Organizatora (Dzikie Karty) – w przypadku przyznania mniejszej ilości DK, wolne miejsca uzupełniają kolejne drużyny z rankingu Plaży Open po turnieju w Łodzi. Jeżeli drużyny będą mieć taką samą liczbę punktów, to o wyższym rozstawieniu decyduje liczba rozegranych turniejów Plaży Open 2010-2021.
R9-R12 – drużyny, które wywalczyły awans z eliminacji (rozstawienie zgodnie z rankingiem Plaży Open po turnieju w Łodzi, a w następnej kolejności o wyższym rozstawieniu decyduje liczba rozegranych turniejów Plaży Open 2010-2021).

ELIMINACJE
– 13 drużyn i więcej: eliminacje rozgrywane są systemem pucharowym do wyłonienia
czterech najlepszych drużyn;
– 5-12 drużyn: eliminacje w grupach;
– 1-4 drużyn: eliminacje nie są rozgrywane. Drużyny są rozstawiane od razu w turnieju głównym.

Do pobrania

Regulamin turniejów Plaża Open 2022
PDF