Komitet Organizacyjny

Marcin Strządała
Funkcja: Dyrektor Generalny Plaża Open
Działalność: BDB Event
Kontakt: m.strzadala@plazaopen.pl
Piotr Ilewicz
Funkcja: Dyrektor sportowy Plaża Open
Katarzyna Wiśniowska
Funkcja: Kierownik Biura Zawodów
Kontakt: zgłoszenia@bdbevent.pl
Joanna Ciuk
Funkcja: Koordynacja organizacyjna
Kontakt: j.ciuk@bdbevent.pl
Paweł Łysień
Funkcja:
 koordynator ds. technicznych
Filip Kiszło
Funkcja: BDB TV
Kontakt: f.kiszlo@plazaopen.pl
Piotr Kapa
Funkcja: 
Obsługa boisk
Wojciech Dróżdż 
Funkcja: spiker Plaża Open
Rafał Filipczyk
Funkcja: Logistyka
Magdalena Dulęba
Funkcja:
 koordyntaor ds. wolontariatu


Bartosz Gajda
Funkcja:
 Dyrektor artystyczny
Bożena Dziendziel
Funkcja: Biuro zawodów
 Paweł Olejarczyk
Funkcja: Współpraca z mediami
Patrycja Strządała
Funkcja: Biuro zawodów
Jakub Rybarski
Funkcja:
 DJ
Artur Sławski
Funkcja: DJ
Mateusz Stwora
Funkcja:
 Spiker
Robert Chojecki
Funkcja: Spiker
Magdalena Chądzyńska
Funkcja:
Strefa Zawodników
Kuba Graboń
Funkcja: Obsługa techniczna
Kacper Oksiński
Funkcja: Obsługa techniczna
Maciej Oksiński
Funkcja: Obsługa techniczna
Michał Walencik
Funkcja:
 Obsługa techniczna
Marcin Walencik
Funkcja: Obsługa techniczna
Krzysztof Ślęzak
Funkcja:
 Obsługa techniczna
Marcin Jarosz
Funkcja: Obsługa techniczna
Kamil Węgrzynowicz
Funkcja:
 Obsługa techniczna
Leszek Roszczenko
Funkcja: Obsługa strefy PKN Orlen
Marcin Prus
Funkcja:
 Ambasador
Patryk Kaworek
Funkcja: Obsługa medyczna Red-Med
Kamil Pastusiak
Funkcja:
Fotografia KamPas Sport
Michał Walusza
Funkcja: Foto/Video Otago Media