Komitet Organizacyjny

Marcin Strządała
Funkcja: Dyrektor Generalny Plaża Open
Działalność: BDB Event
Kontakt: m.strzadala@plazaopen.pl
Marcin Prus
Funkcja: Dyrektor sportowy Plaża Open
Działalność: własna działalność
Kontakt: m.prus@plazaopen.pl
Katarzyna Wiśniowska
Funkcja: Szef ds. finansów
Kontakt: zgłoszenia@bdbevent.pl
Joanna Ciuk
Funkcja: Szef ds. finansów
Kontakt: plaza@bdbevent.pl
Żaneta Cichy
Funkcja: kierownik biura zawodów
Filip Kiszło
Funkcja: Szef ds. organizacyjnych
Kontakt: f.kiszlo@plazaopen.pl
Piotr Bąk
Funkcja: Koordynator ds. Mediów i Promocji
Kontakt: piotr.bak@siatkowka24.com
Wojciech Dróżdż 
Funkcja: spiker Plaża Open
Piotr Kapa
Funkcja: 
Szef ds. sportowych
Magdalena Dulęba
Funkcja:
 koordyntaor ds. wolontariatu
Paweł Łysień
Funkcja:
 koordynator ds. technicznych
Patrycja Strządała
Funkcja: animator
Bartosz Gajda
Funkcja:
 koordynator rozrywki