Komitet Organizacyjny

Marcin Strządała
Funkcja: Dyrektor Generalny Plaża Open
Działalność: BDB Event
Kontakt: m.strzadala@plazaopen.pl
Marcin Prus
Funkcja: Dyrektor sportowy Plaża Open
Działalność: własna działalność
Kontakt: m.prus@plazaopen.pl
Katarzyna Wiśniowska
Funkcja: Szef ds. finansów
Kontakt: zgłoszenia@bdbevent.pl
Joanna Ciuk
Funkcja: Szef ds. finansów
Kontakt: plaza@bdbevent.pl
Żaneta Cichy
Funkcja: Szef w biurze zawodów
Filip Kiszło
Funkcja: Szef ds. organizacyjnych
Kontakt: f.kiszlo@plazaopen.pl
Piotr Bąk
Funkcja: Koordynator ds. Mediów i Promocji
Kontakt: piotr.bak@siatkowka24.com
Dominka Białas 
Funkcja: Koordynator ds. Mediów i Promocji
Kontakt: d.bialas@plazaopen.pl
Damian Czkór
Funkcja: 
Szef ds. sportowych
Dawid Wilczek
Funkcja:
 koordyntaor ds. wolontariatu
Paweł Łysień
Funkcja:
 koordynator ds. technicznych
Artur Września
Funkcja: DJ/nagłośnienie
Patrycja Strządała
Funkcja:
 animator