Komitet Honorowy

Piotr Kuczera
Prezydent Rybnika

Tadeusz Truskolaski
Prezydent Białegostoku

Hanna Zdanowska
Prezydent Łodzi

Andrzej Wnuk
Prezydent Zamościa